Aan het werk: Arbeidskamp Endepoel

Voor de werkinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland diverse barakkenkampen opgericht. Dit voor jonge mannen die geen werk hadden. Deze kampen waren van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). Een dergelijk kamp is kamp Endepoel te Merselo (gemeente Venray). Na de oorlog is dit kamp korte tijd in gebruik geweest als noodonderkomen voor woningzoekenden. Dit kamp is lange tijd in de vergetelheid geraakt, maar heeft onlangs opnieuw interesse gewekt. Doormiddel van een expositie in het Venrays Museum en een rondleiding op het voormalig kamp ziet de bezoeker wat er tot nu toe allemaal verzameld is aan materiaal.