Raadselige Roos, de expositie

Van zondag 19 januari tot zondag 1 maart 2020 is ‘kijken’ verbonden met ‘lezen’ in het Venrays Museum. ‘Bevrijd’ is het thema van de Raadselige Roos, de schrijfwedstrijd, die het Literair Café Venray elk jaar uitschrijft. Dichters en schrijvers zetten hun beste beentje voor. Beeldende kunstenaars (cursisten van Marlies van Zeben en zelfstandig werkende beeldende amateur- kunstenaars), hebben getekend, geschilderd en ruimtelijk gecreëerd over hetzelfde thema ‘bevrijd’. ‘75 Jaar bevrijd’ is nog steeds het thema van de grote tentoonstelling in het Venrays Museum. Foto’s, een maquette van vooroorlogs Venray, bidprentjes van omgekomen jongens, formulieren van een luchtwachter zijn de stille getuigen van die oorlog. Vier mensen, die de oorlog mee hebben gemaakt zijn te horen en te zien op een scherm met hun levende verhaal. Voor de bezoeker is het de moeite waard om de beleving van bevrijding uit twee tijdperken met elkaar te vergelijken. Veertien gedichten en acht verhalen laten u horen hoe de mens van 2020 bevrijding beleeft. Vierentwintig kunstwerken roepen beelden op uit deze tijd.

 

Maria Ebberink Henckens schrijft in haar dagboek op donderdag 8 maart 1944:
‘Nu mag ik in Venray vrijelijk de straat op. Ik loop eens langs de puinhopen van de Grote Kerk……Wij krijgen veel bezoek die dag…… Iemand vertelt dat ouders, van wie de kinderen in de schuilkelders geboren zijn, zich alsnog kunnen melden om hun kinderen aan te geven, als zij dat nog niet gedaan hebben.’ (Bijna Vrede, p.198) Kom kijken en vergelijken!

Eveneens als vorig jaar zullen een aantal winnaars en genomineerden van De Raadselige Roos 2019 weer hun gedicht of verhaal, waarmee ze aan De Raadselige Roos-schrijfwedstrijd deelnamen, in het auditorium van het museum komen voorlezen. Afhankelijk van het aantal voorlezende dichters en schrijvers zullen er dit jaar een of twee voorleesmiddagen zijn. Dit op de zondagmiddag 2 en/of 9 februari 2020. Tijdens deze voorleesmiddagen zijn in het Venrays museum de beeldende werken te bezichtigen en is ook de bundel De Raadselige Roos 2019 voor 10 euro te koop. Ook deze voorleeszondagmiddagen zijn geheel gratis.