Vrouwen in opstand

OKTOBER: MAAND VAN DE GESCHIEDENIS – OPSTAND

Opstand is het thema van de maand van de geschiedenis. In Venray hebben wij dat thema teruggevonden in de namen van de straten van Antoniusveld. Twaalf vrouwen zijn in opstand gekomen tegen vanzelfsprekendheden in hun persoonlijke leven en in de maatschappij, die hoognodig veranderd moesten worden. Deze twaalf vrouwen zijn geëerd met een straatnaam.

De hele maand oktober van dinsdag t/m zondag van 13.30 – 17.00 uur is in de hal van het Venrays Museum een tentoonstelling te zien zijn over deze twaalf opstandige vrouwen, die vorm hebben gegeven aan de eerste en de tweede feministische golf. De eerste golf duurde van 1870 – 1920 en vocht voor vrouwenkiesrecht en toegang tot het hoger en universitair onderwijs. Aletta Jacobs is de bekendste vertegenwoordiger daarvan. De tweede golf duurde van 1960 -1985 en vocht voor recht op betaalde arbeid en deelname aan het maatschappelijk leven. Joke Kool Smit is een van de bekendste voorvechters.
De derde golf, die begon halverwege de jaren negentig, is nog steeds gaande. Zelfontplooiing, keuzemogelijkheden en discriminerende gebruiken vanuit andere culturen in de Nederlandse samenleving krijgen aandacht.

Foto Joke Smit: Door Rob C. Croes / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40002017