Bestuur

Bestuur

Dhr. Ernest Raedts | voorzitter

Dhr. Stef Smits | secretaris

Dhr. Pieter Weerts | penningmeester

Mevr. Ine Hendriks | lid / PR

Vacature | lid / museaal

Dhr. J. Gardeniers | lid / beheer