Educatie

Het Venrays Museum doet veel op educatief gebied. We hebben dan ook al heel wat schoolklassen mogen ontvangen voor onze educatieve programma’s.

Educatieprogramma’s basisonderwijs

Het aanbod kunst- en cultuureducatie wordt verzorgd door onze werkgroep Educatie. De werkgroep biedt projecten aan aan basisscholen. Ze sluiten aan bij de in ontwikkeling zijnde semi-permanente tentoonstelling of bij de wisselexposities. De educatieprogramma’s bij tentoonstellingen worden alleen gedurende de tentoonstellingsduur gegeven.

Voorbeelden van projecten:

De route ‘Jong Markant’ van het Rooys Gidsen Gilde¬†en het daarbij behorende lespakket is onder alle basisscholen verspreid.

Nog in ontwikkeling: plan voor het maken van een escape-room voor scholen in het kader ‘Oorlog-Vrede-Vrijheid’. In 2019 vieren we 75 bevrijding in Venray.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!