Het Venrays Museum doet veel op educatief gebied. We hebben dan ook al heel wat schoolklassen mogen ontvangen voor onze educatieve programma’s.

Educatieprogramma’s basisonderwijs

Het aanbod kunst- en cultuureducatie wordt verzorgd door onze werkgroep Educatie. De werkgroep biedt projecten aan aan basisscholen. Ze sluiten aan bij de in september 2020 geopende semipermanente tentoonstelling en/of bij de wisselexposities. De educatieprogramma’s bij tentoonstellingen worden alleen gedurende de tentoonstellingsduur gegeven.
Klik hier om via deze link ons ‘Projectplan Educatie’ te bekijken.

Voorbeelden van projecten:

>> De route ‘Jong Markant’ van het Rooys Gidsen Gilde en het daarbij behorende lespakket is onder alle basisscholen verspreid.

>> In 2019 is er in het kader van 75 jaar bevrijding een Escape-room gebouwd, waar zo’n 30 klassen gebruik van hebben gemaakt.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!