vrijwilligers

GASTHEREN EN GASTVROUWEN

Piet Bögels
Marjan Bögels
Leo Broers
Leonie Colsen
Gerrie Cremers
Jos Custers
Annemie Elstak
Hetty Hendriks-Lemmen
Ria Hermans-Hovens
Mariet van Hooren
Fried van Huet
Truus van Huet
Ben Jansen
Ria Jansen
Theo Janssen
Henk de Klerk
Loes Krebbekx
Tineke Lamers-Vorst
Bernadette van Os
Chris van der Pal
Marly Peeters
Dorry Rongen
Tiny Smolders
Marianne Stramm
Annie Strik
Hub Troisfontaine
Jolanda Verheijen-Kruitbos
Wil Vorst – Derks v.d.Ven
Reiny Wijnen-Maurer
Ineke de Wijn-Veenstra

vrijwilligers

ADMINISTRATIE FINANCIËN
BIBLIOTHEEK DIVERSEN

Jacques Haumann
Wim Jansen
Diny Lemmers-Poels
Liesbeth Teeuwen
Truus Verschuren-Heldens
Pieter Weerts
Marianne Wils

TECHNISCH FACILITAIR CATERING

Rob Beckers
Piet Jansen
Annemie Kersten-de Rooy
Math Klomp
Joop van Maarschalkerwaard
Math Peeters
Janny Selten
Toon Verstraelen

ARCHEOLOGIE EDUCATIE
TENTOONSTELLINGEN

Ron Bloemen
Eugène Clermonts
Willem Hoex
Peter Jacobs
Hay Janssen
Paul van Leeuwen
Joop Schellen
Hans Spee
Hay Strijbos
Joep Verstappen