VASTELAOVOND IS VAN ONS ALLEMAAL!

 Vastelaovesvereniging de Piëlhaas heeft een lange geschiedenis. Vastelaovond werd al gevierd aan het einde van 19e eeuw. Maar het was geen vaste traditie voor Venray. Vanaf het einde van de WO II is het een sterke traditie geworden. De Piëlhaas heeft daarin een cruciale rol gehad. Voor heel veel inwoners werd Vastelaovond jaar in jaar uit een vast punt in het leven. Vastelaovond is van ons allemaal!

In de jaren zestig is er (op initiatief van meneer kapelaan!) een jeugdvereniging opgericht. De Hazekeutel werd al snel een aansprekend verschijnsel voor ouders en kinderen. Geleidelijk werd de Hazekeutel een manier om jonge mensen te interesseren voor de jaarlijkse traditie van Vastelaovond en alle gewoontes en rituelen die daar bij horen.

Frank Arts, voorzitter van de Piëlhaas, is heel uitgesproken over het belang van Vastelaovond. “Het is een cultureel erfgoed! Natuurlijk is het een groot feest, maar het is meer dan dat. Door Vastelaovond kan een gemeenschap zich uiten in verbondenheid. We houden een traditie in ere, waarbij we vooral het serieuze leven voor enkele dagen wat minder serieus nemen. We steken de draak met allerhande zaken. En we doen dat met hele duidelijke rituelen.”

Ralf Jansen, voorzitter van de Hazekeutel, beaamt de visie van zijn collega. Door een stevige samenwerking tussen de Piëlhaas en de Hazekeutel, wordt veel energie gestoken in de toekomst van Vastelaovond. “De jeugd is de toekomst! Wij willen heel graag dat jonge mensen veel meekrijgen van dat gevoel van verbondenheid door het uitleven van tradities. Het is ook best ingewikkeld om de jeugd er bij te houden. De groep is qua leeftijd en erg divers. En hoe gaan we om met andere en nieuwe behoeften van jonge mensen op het gebied van feest en samenzijn?”

Die zorg wordt gedeeld door collega Frank Arts. “Vastelaovond moet een eigen karakter houden in een tijd waarin er sprake is van ‘festivalisering’. Massale bijeenkomsten hebben een bepaalde aantrekkingskracht, maar het plaatselijke en kleinschalige feestje heeft veel betekenis voor de gemeenschap. En dat moeten we proberen te behouden.”
“Daarom luisteren wij heel goed naar onze jeugdsenatoren”, vult Ralf Jansen aan, “Wij willen graag weten waarmee we onze jongen mensen blijvend kunnen boeien.”
Frans Arts: “Vergeet ook niet dat Vastelaovond ook in de kleine dorpskernen moet blijven, om samenhang in zo’n kleine gemeenschap te dienen.”

Het is duidelijk dat de Vastelaovesverenigingen deze mooie traditie graag levend houden. Daartoe dient ook de collage van het rijke verleden, zoals die nu te zien is in het Venrays Museum. Door het bijzondere van het verleden te laten zien, kunnen we toekomst van Vastelaovaond beter borgen voor de toekomst.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op zondag 13 november 2022  om 13.11 door Vorst Leon van de Piëlhaas, in aanwezigheid van de Raad van Elf en een vertegenwoordiging van de Hazekeutel.
De tentoonstelling blijft toegankelijk tot en met Vastelaovond 2023. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag  van 13:30 – 17:00 uur.